Logo webu
Slovenská verzia
Prejsť na českú verziu
Otvoriť vyhľadávanie
Otvoriť menu

Zodpovednosť

Zriekame sa zodpovednosti

Pri príprave tejto stránky sme vyvinuli maximálne úsilie aby sme vám poskytli podľa svojich možností tie najnovšie, presné a zrozumiteľné informácie. Preto sa môžu objaviť neúmyselne chybné informácie. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov.

Informácie a dáta dostupné na serveroch DSI Slovakia môžeme zmeniť bez upozornenia. Služby, informácie a dáta dostupné na webových stránkach DSI Slovakia sú poskytované „tak ako sú“ bez akejkoľvek záruky.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť ani sa nezaručujeme za informácie, alebo materiály dostupné na odkazových stránkach tretích strán v odkazovaných stránkach.

Používaním webových stránok DSI Slovakia na seba preberáte všetky riziká, ktoré sú spojené s užívaním týchto stránok, vrátane rizík vzťahujúcich sa k Vášmu počítaču, softwaru alebo poškodeniu dát vírusom, softwarom alebo akýmkoľvek iným súborom, ktorý by mohol byť prenesený alebo aktivovaný webovými stránkami DSI Slovakia alebo vašim prístupom.

DSI Slovakia nie je v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek priame alebo nepriame, zvláštne, náhodné alebo vedľajšie škody, zahrňujúce bez obmedzenia straty na zárobku alebo zisku, pochádzajúceho alebo spojeného s použitím alebo zneužitím informácií alebo chýbajúcich informácií na webových stránkach DSI Slovakia.

Autorské práva a ostatné ochranné opatrenia

Všetok obsah našich webových stránok, vrátane textov, obrázkov, grafiky, reprezentácie, audio a video súborov sú, pokiaľ nie je vyslovene určené inak, našim majetkom a nemali by byť reprodukované, menené, upravované, zneužité alebo inak využité pre verejnosť alebo komerčné účely bez nášho písomného súhlasu. Vezmite prosím na vedomie, že porušenie našich autorských práv alebo akýchkoľvek iných ochranných práv môže viesť k občianskemu alebo trestnému konaniu a bude použité proti vám.